รูปปั้นไก่ชน คุณสมชาย

เปิดตำนานรูปปั้นไก่ชน “คุณสมชาย”

สำหรับ สนามกีฬาไก่ชนเทิดไท ถือได้ว่าเป็นสนามกีฬาไก่ชนที […]